Witaj na Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Partner:                           TURTOM Tomasz Turkiewicz
Tytuł:                               DOSTĘPNY SAMORZĄD PLUS - POLSKA WSCHODNIA I CENTRALNA
Okres realizacji:             01.02.2021 - 31.07.2022
Obszar działania:           województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie, województwo mazowieckie, województwo lubelskie, województwo podkarpackie, województwo świętokrzyskie, województwo małopolskie, łódzkie
Numer projektu:             WND-POWR.02.18.00-00-0134/20-2

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                               DOSTĘPNY SAMORZĄD PLUS - POLSKA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA
Okres realizacji:             01.02.2021 - 31.07.2022
Obszar działania:           województwo zachodniopomorskie, województwo pomorskie, województwo wielkopolskie, województwo lubuskie, województwo opolskie, województwo dolnośląskie, województwo śląskie, województwo kujawsko-pomorskie
Numer projektu:             WND-POWR.02.18.00-00-0050/20-2

 

Wnioskodawca:                QS Zurich Sp. z o.o.
Partner zagraniczny:        Swedish Care International AB
Okres realizacji:                01.01.2021 - 31.12.2022
Obszar działania:              Cała Polska
Numer projektu:                POWR.04.03.00-00-0040/20-05
 

Wnioskodawca:                     QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                       Profesjonalny Opiekun Staży - czas na zmiany
Okres realizacji:                     2020.05.01 - 2020.09.30
Cel projektu grantowego:     Celem projektu grantowego jest w okresie od 1.04.2020 do 30.09.2020 transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego "Modelu wsparcia opiekunów stażu" w ramach ich działań na rzecz aktywizacji zawodowej Uczestników projektu głównego.  

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioskodawca:               QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                Efektywni, gdy aktywni
Okres realizacji:               2020-09-01 - 31.08.2022 (24 miesiące)
Obszar działania:             woj. małopolskie 
Numer projektu:               RPMP.08.02.00-12-0018/20
 

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Partner:                          Gmina Miasta Sopotu, Miasto Warszawa
Partner zagraniczny:      Lectura Facil/Hiszpania
Tytuł:                               Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny
Okres realizacji:             01.11.2019 - 30.04.2022
Obszar działania:           Cała Polska
Numer projektu:             POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Partner:                           Gmina Miasta Sopotu
Partner zagraniczny:      Ideable Solutions/Hiszpania
Tytuł:                               Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami
Okres realizacji:             01.10.2019 - 31.03.2022
Obszar działania:           Cała Polska
Numer projektu:             POWR.04.03.00-00-0130/18

Wnioskodawca:               QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                               Trampolina do sukcesu - wybij się na rynku pracy!
Okres realizacji:               01.07.2019 - 30.06.2021
Obszar działania:             woj. wielkopolskie
Numer projektu:               RPWP.06.02.00-30-0037/18
 

Wnioskodawca:               QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                               Wzrost kompetencji zawodowych w woj. lubelskim
Okres realizacji:               01.10.2019 - 31.08.2021
Obszar działania:             woj. lubelskie (gminy: Zamość, Biłgoraj)
Numer projektu:               RPLU.12.04.00-06-0049/18
 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.