Witaj na Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o.
Partnerzy:                      Gmina Jadów, Gmina Miasto Kobyłka, Gmina Poświętne, Gmina Strachówka, Miasto Zielonka
Tytuł:                             Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego
Okres realizacji:            01.05.2017 - 30.06.2018 
Obszar działania:          powiat wołomiński, gminy: Jadów, Kobyłka, Poświętne, Strachówka, Zielonka
Numer projektu:            POWR.02.18.00-00-0002/16  

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o., 
Tytuł:                             Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS
Okres realizacji:             01.04.2017 - 30.09.2019 
Obszar działania:           cała Polska
Numer projektu:            POWR.04.03.00-00-0305/16 

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o., Partner Projektu: SGS Polska Sp. z o.o.
Tytuł:                               Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego 
Okres realizacji:             18.04.2017 - 31.12.2018 
Obszar działania:           województwo lubelskie, podregion bialski i chełmsko - zamojski
Numer projektu:             RPLU.10.01.00-06-0005/16

Wnioskodawca:                QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                Nowoczesna kadra w branży medycznej 
Okres realizacji:               01.03.2017 - 28.02.2019 (24 miesiące)
Obszar działania:             cała Polska
Numer projektu:               POWR.05.02.00-00-0025/16-00

Wnioskodawca:                Integral Technologies Sp. z o.o.
Tytuł:                                 Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się!
Okres realizacji:               01.01.2017 - 31.12.2018 (24 miesiące)
Obszar działania:             woj. mazowieckie (powiat: Płock, płocki, sierpecki, mławski, żuromiński, przasnyski)
Numer projektu:               RPMA.10.02.00-14-4685/16

Wnioskodawca:                QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                 Aktywizacja zawodowa furtką do kariery
Okres realizacji:               01.11.2016 - 31.10.2019 (36 miesięcy)
Obszar działania:             woj. wielkopolskie (regionalne Obszary Strategicznej Interwencji – OSI)
Numer projektu:               RPWP.06.02.00-30-0046/15
 

Wnioskodawca:     Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie, Partner Projektu: QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                     Strategiczny rozwój przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego
Okres realizacji:    od 01.09.2016 do 31.08.2018
Obszar działania:  woj. mazowieckie
Numer projektu:    POWR.02.02.00-00-0002/16

Wnioskodawca:       QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                        Proces aktywizacji zawodowej bodźcem do zatrudnienia !
Okres realizacji:       01.07.2016 - 30.06.2018 (24 miesiące)
Obszar działania:    woj. małopolskie (powiaty: myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski, dąbrowski).
Numer projektu:      RPMP.08.02.00-12-0118/15

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.