Witaj na Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                               INTEGRUJEMY AKTYWIZUJEMY
Partner:                           Fundacja Wsparcia Społecznego BATURA
Okres realizacji:             01.07.2021 - 30.06.2023
Obszar działania:           Wybrane powiaty woj. Wielkopolskiego
Numer projektu:             RPWP.07.01.02-30-0059/19
 

Wnioskodawca:                     QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                       BEZ KONFIKTÓW W PANDEMII
Okres realizacji:                     01.06.2021 - 30.09.2021
Cel projektu grantowego:     Celem głównym projektu grantowego jest wypracowanie nowego modelu interaktywnych warsztatów z zakresu rozwiazywania sytuacji kryzysowych oraz konfliktowych z wykorzystaniem elementów metody porozumiewania bez przemocy oraz metody Kolba w czasie pandemii. Projekt realizowany w ramach wsparcia osób bezrobotnych.

Wsparcie udzielone w ramach Projektu Operatora pt: "Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy międzynarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach POWER lub PRO w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Wnioskodawca:                     QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                       Efektywniejsze staże zawodowe dzięki międzynarodowej współpracy
Okres realizacji:                     2021.01.01 - 2021.04.30
Cel projektu grantowego:     Celem projektu grantowego jest w okresie od 1.01.2021 r. do 30.04.2021 r. transfer, zaadaptowanie i wdrożenie do praktyki działania QS Zurich Sp z o.o. (a także dwóch współpracujących podmiotów kształcenia zawodowego: jednego Cechu i jednej Izby Rzemieślniczej nowego rozwiązania o nazwie "Model wsparcia Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów w ramach ich działań na rzecz efektywnego i profesjonalnego kształcenia zawodowego uczniów uczęszczających do Placówek Kształcenia Zawodowego" od partnera z Portugalii.

Wsparcie udzielone w ramach Projektu Operatora pt: "Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy międzynarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach POWER lub PRO w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Partner:                           TURTOM Tomasz Turkiewicz
Tytuł:                               DOSTĘPNY SAMORZĄD PLUS - POLSKA WSCHODNIA I CENTRALNA
Okres realizacji:             01.02.2021 - 31.07.2022
Obszar działania:           województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie, województwo mazowieckie, województwo lubelskie, województwo podkarpackie, województwo świętokrzyskie, województwo małopolskie, łódzkie
Numer projektu:             WND-POWR.02.18.00-00-0134/20-2

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                               DOSTĘPNY SAMORZĄD PLUS - POLSKA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA
Okres realizacji:             01.02.2021 - 31.07.2022
Obszar działania:           województwo zachodniopomorskie, województwo pomorskie, województwo wielkopolskie, województwo lubuskie, województwo opolskie, województwo dolnośląskie, województwo śląskie, województwo kujawsko-pomorskie
Numer projektu:             WND-POWR.02.18.00-00-0050/20-2

 

Wnioskodawca:                QS Zurich Sp. z o.o.
Partner zagraniczny:        Swedish Care International AB
Okres realizacji:                01.01.2021 - 31.12.2022
Obszar działania:              Cała Polska
Numer projektu:                POWR.04.03.00-00-0040/20-05
 

Wnioskodawca:               QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                Efektywni, gdy aktywni
Okres realizacji:               2020-09-01 - 31.08.2022 (24 miesiące)
Obszar działania:             woj. małopolskie 
Numer projektu:               RPMP.08.02.00-12-0018/20
 

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Partner:                          Gmina Miasta Sopotu, Miasto Warszawa
Partner zagraniczny:      Lectura Facil/Hiszpania
Tytuł:                               Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny
Okres realizacji:             01.11.2019 - 30.04.2022
Obszar działania:           Cała Polska
Numer projektu:             POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Partner:                           Gmina Miasta Sopotu
Partner zagraniczny:      Ideable Solutions/Hiszpania
Tytuł:                               Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami
Okres realizacji:             01.10.2019 - 31.03.2022
Obszar działania:           Cała Polska
Numer projektu:             POWR.04.03.00-00-0130/18

Wnioskodawca:               QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                               Trampolina do sukcesu - wybij się na rynku pracy!
Okres realizacji:               01.07.2019 - 30.06.2021
Obszar działania:             woj. wielkopolskie
Numer projektu:               RPWP.06.02.00-30-0037/18
 

Wnioskodawca:               QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                               Wzrost kompetencji zawodowych w woj. lubelskim
Okres realizacji:               01.10.2019 - 31.08.2021
Obszar działania:             woj. lubelskie (gminy: Zamość, Biłgoraj)
Numer projektu:               RPLU.12.04.00-06-0049/18
 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.